SveTys – Uta Schulz: Systemisk organisationskonsult och interkulturell coach för Danmark, Norge, Sverige och Tyskland

SveTys – Uta Schulz erbjuder dig och ditt företag systemisk rådgivning och stöd

 • vid fusioner
 • som stöd i Change-Management vid förändringsprocesser
 • i strategi- och visionsutveckling
 • i ledarskapsutveckling
 • vid kulturförändring
 • i teambildning

oavsett om ditt företag befinner sig på den svenska marknaden eller är internationellt aktivt.

För din framgång i Tyskland och de andra skandinaviska länderna erbjuder SveTys

 • omfattande tjänster och full service
 • träning och coachning i interkulturell kompetens
 • interkulturell teambildning
 • översättningar
 • tolkning
 • undervisning i svenska
 • vetenskapliga analyser och publiceringar
 • rådgivning hur du kan organisera och strukturera ditt företag så att du tar vara på den potential som ligger i de olika kulturerna
 • förgrenat och tätt knutet nätverk
 • hjälp för skandinaver och finländare på den tyska marknaden
 • exportmentor för Tyskland
 • hjälp för tyskar på de skandinaviska marknaderna
 • exportmentor för de skandinaviska länderna