Systemisk organisationsutveckling och interkulturell kompetens: Så blir din kommunikation friktionsfri mellan skandinaver och tyskar

Såväl de skandinaviska som den tyska affärskulturen är internationellt framgångsrika. Men vägen till framgången är olika på grund av de olika kulturella präglingarna.

SveTys – Uta Schulz erbjuder dig och ditt företag systemisk rådgivning och stöd vid fusioner och förändringsprocesser, i strategi- och visionsutveckling, ledarskapsutveckling och teambildning samt vid kulturförändring - oavsett om ditt företag befinner sig på den svenska marknaden eller är internationellt aktivt.

Genom träning och coachning kan du lära dig att både upptäcka och använda potentialerna i de olika kulturerna och att kommunicera friktionsfritt med och mellan dem. Så spar du mycket tid och energi.

Du och dina kollegor kommer fram till nya insikter om ”tyskarna” och ”skandinaverna”. Dessutom blir ni förtrogna med vad man bör veta om den tyska marknaden – och allt på ett roligt och omväxlande sätt.

SveTys Uta Schulz erbjuder skräddarsydd träning och coachning för dina medarbetare, ditt projekt och ditt företag. T.ex.


SveTys - Uta Schulz levererar förutom detta översättningar och tolkar för dig så att du når fram till dina kolleger, kunder och affärspartners på rätt sätt.

För tyskar erbjuder SveTys- Uta Schulz  undervisning i svenska.