Organisationsutveckling och förändringsledning – en systemisk ansats

SveTys - Uta Schulz löser inte dina problem och hanterar inte dina utmaningar – utan hjälper dig och dina medarbetare att förstå och utveckla lösningar även i komplexa sammanhang. Hon följer den systemiska ansatsen som är en beprövad metod i organisationsutveckling och förändringsledning i Tyskland.

Dina medarbetare står i fokus

Systemisk organisationsutveckling och systemisk förändringsledning utgår ifrån att en organisation är ett system av sammanlänkade delar som påverkar och påverkas av varandra.

Därför kan förändringar och utveckling i företag bara genomföras med framgång om både systemet, som t.ex. teamet, avdelningen eller den interagerande affärs- och koncernenheten och de berörda medarbetare tas med i processen. Den systemiska ansatsen erbjuder en hel packe med metoder så att förändrings- och utvecklingsprocessen kan modereras strukturerad och målinriktad.

Med en blick bakom kulisserna kan även komplexa sammanhang kartläggas och göra det osynliga synligt. På denna bas kan du tillsammans med dina medarbetare arbeta fram och genomföra helhetslösningar.

Målet med systemisk organisationsutveckling och förändringsledning är därför att låta företagets medarbetare vara med och konstruktivt påverka förändrings- och utvecklingsprocessen. Så minimeras risken för inre motstånd och medarbetarnas potential tas vara på. Samtidigt modereras processen efficient och målinriktat.

Organisationsutveckling och Change-Management i internationella företag

Organisationsutveckling och förändringsledning är alltid komplexa frågor. Sker de i internationella eller interkulturella sammanhang blir komplexiteten ännu större.

SveTys – Uta Schulz stöder ditt företags utveckling och dess interna förändringsprocesser i synnerhet hos internationellt och interkulturellt samarbete. När olika ståndpunkter, inställningar och tänkesätt från olika kulturer aktivt ingår i strategier och lösningar kan det internationella samarbetets potential utvecklas fullt ut.

Genom systemisk organisationsutveckling kan inter- och multinationella företag optimera sin verksamhet internationellt och i synnerhet på den tyska, danska, norska och svenska marknaden.

SveTys – Uta Schulz belyser styrkan i det interkulturella samarbetet och hur detta kan tillämpas i praktiken. Hon är specialiserad på samarbete mellan tyska och skandinaviska företag och hjälper dig och dina medarbetare att bygga upp ett effektivt interkulturellt management som är framgångsrikt både i en föränderlig omvärld och framtid.