Föredrag om hållbar strategiutveckling och interkulturell potential

Svenska Handelskammaren i Tyskland bjuder på bussinesslunch den 21 januari 2014 kl. 12.30. Impulsföredraget till början av året håller Uta Schulz från SveTys - Intercultural Management.

Titel: Att leda från framtiden – hållbar utveckling av strategier och interkulturell potential i samråd

Företag (men också enskilda personer) måste hitta sina vägar i allt mer snabba, komplexa och globala förändringsprocesser. Ofta uppnår vi en viss punkt där konventionella metoder kommer till sina gränser. "Teorin U" av Otto Scharmer (professor vid Massachusetts Institute of Technology) ger ett nytt teoretiskt perspektiv som öppnar nya synvinklar för att utveckla hållbara strategier trots komplexa situationer. Föredraget berör kort "teorin U" och ger impulser för dess praktiska användbarhet och hur man kan dra mer nytta av möjligheterna till interkulturellt samarbete med hjälp av teorin - speciellt eftersom de skandinaviska länderna (Danmark, Norge och Sverige) och Tyskland är ytterst framgångsrika i internationella jämförelser.

Efter föredraget finns det möjlighet för diskussion. Föredrag och diskussion är på tyska.

Mer information och anmälan på http://www.schwedenkammer.de/front_content.php?lang=2&idcat=4&idart=2349

Go back

Läsare