Uta Schulz nu systemisk organisationskonsult

Den 12 februari 2014 avslutade Uta Schulz sin utbildning som systemisk coach och systemisk organisationskonsult.

Systemisk coaching respektive systemisk coachning förstår organisationer som system som är intelligenta och kan anpassa sig. Dessutom bygger systemisk rådgivning på insikten att komplexa förändringsprocesser endast kan lyckas med systemiskt helhetstänkande.

Diagnosen av system och delsystem i en organisation är grunden för riktade insatser för att optimera processen till konkret kundorientering, integration av olika kulturer och förbättring av (arbets-)kvalitet.

Utbildningen bygger på de teoretiska grunderna för systemteori med företrädarna Bateson, Watzlawick, von Foerster, Luhmann och Willke samt på organisationsutveckling teori och deras företrädare Lewin, Schein, Senge och Scharmer. Sedan finns det klassikerna Schulz von Thun, Riemann, Schreyögg och andra.

Utbildningen leddes av Vera Schley av IOS , Institutet för organisationsutveckling & Systemisk Consulting (www.ios - schley.de).

Go back

Läsare