Profil Uta Schulz

Personliga uppgifter

Nationalitet: Tysk

Född: 1969

Bostad: Reinbek nära Hamburg/Tyskland

Jobbar som konsult och coach: sedan 2003

Språk: Tyska, svenska, engelska (danska och norska passivt)

Personligt budskap

”Det finns stor potential i de enskilda nordiska och i den tyska affärskulturen som kan komplettera varandra. Om vi lyckas använda dessa olika styrkor kan vi förbättra konkurrenskraften både på hemmamarknaden och på de internationella marknaderna.”

Fokus

Uta Schulz, konsult för systemisk organisationsutveckling, är specialiserad på samarbete mellan Tyskland, Danmark, Norge och Sverige.

Hon erbjuder

 • systemisk organisationsrådgivning
 • systemisk organisationsutveckling
 • systemisk change-management
 • systemisk coaching

för svenska och internationella företag och organisationer.

Dessutom erbjuder Uta Schulz – SveTys för länderna Tyskland, Danmark, Norge och Sverige samt för Skandinavien respektive de nordiska länderna som enhet

 • interkulturell träning och coaching/interkulturell coachning
 • konsultation och rådgivning (t.ex. vid fusioner och sammanslagningar, vid omstruktureringar, vid etablering på nya (nationella) marknader som exportmentor)
 • interkulturell teambildning/ team building och interkulturell uppföljning av projekt
 • förberedelsekurser för Tyskland, Danmark, Norge och Sverige samt Skandinavien respektive de nordiska länderna som enhet
 • interkulturell förmedling vid konflikter
 • kick-off-Workshopar t.ex. till en (ny)start av projekt
 • interkulturell sensibilisering, teambildning/team building och kick-off workshopar utan nationell orientering
 • (interkulturell) storgruppsmoderation, (interkulturell) moderation med storgruppsmetoder
 • Systemisk coaching/systemisk coachning
 • Systemisk organisationsutveckling

Exempel för konsultation, rådgivning, träning och coaching/coachning som Uta Schulz - SveTys genomfört

 • Personalutveckling i förändringssituationer (utan nationell orientering). Utveckling av styrkor, resurser och visioner; uppföljning i omsättningsfasen
 • Etablering av "kommunikationsmekanismer" för att få idéer till genomföring (utan nationell orientering) 
 • Strategi- och visionsworkshopar (utan nationell orientering) 
 • Interkulturell konsultation och kommunikationsrådgivning på styrelsenivå inför omstruktureringar inom energibranschen
 • Individuell interkulturell coachning av styrelseordföranden samt interkulturell träning av hela styrelsen och ledare på högre hierarkier ända till kraftverksledare inom energibranschen
 • Interkulturell träning inom en tysk logistikkoncern för att utveckla passande marknadsföringsstrategier för de skandinaviska marknaderna
 • Interkulturell teambildning/team building för att förbättra processen i ett transnationellt team inom logistiken
 • Interkulturell coaching/coachning av tysk vd på ett svenskt dotterbolag inom mediabranschen
 • Interkulturell tränings- och kursprogram (ca 36 kurser) på ett tyskt företag inom verkstadsindustrin för att förbättra samarbetet med den svenska moderkoncernen
 • Interkulturell träning inför etableringen på de skandinaviska marknaderna respektive inför företagsköp i Skandinavien (inom logistikbranschen, byggnadsindustri)
 • Förberedelsekurser för Danmark, Norge, och Sverige bl. a. inom bilindustri, logistik, verkstadsindustri och energibranschen
 • Förberedelsekurser för Tyskland för svenska och finska utsända/expatriates, bl.a. inom medicinteknik och leksaksindustrin
 • Interkulturell storgruppsmoderation (även mellan olika företag) för att förbättra samarbetet under byggnadsfasen av offshore-kraftverk
 • Interkulturell förmedling vid konflikter mellan tyska dotter- och svenska moderbolag
 • Teambildning/team building i storgrupp i ett transnationellt arbetande företag inom vindenergibranschen

Arbetslivserfarenhet

 • Studentjobb på tysk-svenska och tysk-skandinaviska företag under studieåren
 • Guide för tyska studieresor till och i Danmark, Finland, Norge och Sverige under studieåren
 • 1998-1999: frilansare som översättare och tolk samt språklärare
 • 1999-2001: Produktionsledare och ledning av marknadsföringen på det svenska dotterbolaget ROXX Media Deutschland, Verlag für Kundenzeitungen GmbH
 • Sedan 2003: frilansare som tränare, konsult och coach i interkulturell kompetens
 • Sedan 2014: Systemisk coach, systemisk organisationskonsult och organisationsutvecklare

Boken: Geschäftskultur Schweden kompakt

 • September 2014: Publikation av handbok om svensk affärskultur på tyska. Publicerad i CONBOOK förlag, ISBN 978-3-943176-65-0

Urval av branscher där Uta Schulz - SveTys arbetat interkulturellt och som konsult:

 • Bilindustri och dess leverantörer
 • Bioteknologi
 • Diplomati
 • Energi
 • Finans
 • Hantverk
 • Hotellbransch
 • Industriell byggnadsvaruhandel
 • Industriellt bygge
 • Leksaksindustri
 • Livsmedel
 • Läkemedelsindustri
 • Logistik
 • Maskinindustri
 • Media
 • Medicinteknik
 • Nanoteknologi
 • NGO
 • Turism
 • Universitet
 • Utbildning
 • Verkstadsindustri

Målgrupper

Inom coaching/coachning, träning, konsultation och rådgivning har Uta Schulz – SveTys samarbetat med alla hierarkinivåer: styrelser och vd:ar, företagsledning i allmänhet och avdelningschefer, nyckelpersoner inom bl.a. säljorganisationer, marknadsföring, produktutveckling, forskning- och utveckling, Human Resources, ingenjörer, osv.

Dessutom har Uta Schulz – SveTys genomfört workshopar med studenter och „Young Professionals“, rådgivande följt internationellt ungdomsutbyte och tränat ungdomar som är i utbildningen.

Principer för systemisk organisationsutveckling

SveTys – Uta Schulz’ organisationsutveckling och förändringsledning bygger på följande principer:

 • Transparens i alla faser av rådgivnings- och utvecklingsprocessen.
 • Integrera personalen i processen genom att värdesätta deras erfarenheter, detaljerade kunskaper och låta dem få vara med och finna lösningar.
 • Människan står i medelpunkt. Fokuseringen ligger på styrka och potential, inte på svagheter och brister.
 • Göra osynligt synligt genom upparbetning av eventuella inre motstånd.
 • Tabun är inte tabu: om det är nödvändigt (och önskas) kommer även de teman som innan varit tabu att behandlas.
 • Se nutiden från framtidens synvinkel - och utveckla hållbara och framtidsorienterade lösningar.
 • Systemisk organisationsutveckling ger en strukturerad, effektiv och målinriktad förändringsprocess.

Systemisk organisationsutveckling hjälper företag och medarbetarna att hjälpa sig själva.

Vinkling i interkulturell träning och coaching/coachning

Den interkulturella synvinkeln sammankopplas med kunskaper om de respektive länderna (Tyskland, Danmark, Norge och Sverige) för att kunna få en helhetssyn om varför vi är som vi är och varför ”de andra” är som de är. Deltagarna får insyn i de olika affärskulturerna med hjälp av fallstudier och best practise diskussioner.

Utbildning och studier

1986-1987: Utbyteselev på Spånga gymnasiets naturvetenskapliga linje
1989: Skolavslutning/studenten på Gymnasium Meiendorf i Hamburg
1989-1998: Allmän företagsekonomi med tyngdpunkt industriekonomi samt Skandinavistik/nordiska språk vid Hamburgs universitet
1996/1997: Studier vid Stockholms universitet inom Nordiska språk och Företagsekonomi

Ytterligare utbildningar

Uta Schulz – SveTys söker ständigt utbyte med kollegor inom Svenska Handelskammaren och Tysk-Svenska-Handelskammaren samt inom den interkulturella föreningen SIETAR Deutschland.

 • 2002-2003: Utbildning till E-Business konsult, SBB Hamburg
 • 2003-2006: Kurser inom ”Handlingsorienterade undervisningsmetoder inom vuxenbildningen”, kurser för lektorer vid Hamburgs folkhögskola
 • Hösten 2006: Främmande – men förtrodd, Sensibilisering för kulturella skillnader i kommunikation och handlingsmönster, kurs för lektorer vid Hamburgs folkhögskola
 • Vår 2007: Interkulturell kommunikation – Kurs i metodik, kurs för lektorer vid Hamburgs folkhögskola
 • Mars 2008: SIETAR Forum 2008, titel “Förändringsprocesser i internationella organisationer”
 • Augusti 2008: "Understanding Conflicts, Cross-Cultural Perspektives, International Research Conference", University of Aarhus, Danmark
 • 2009-2010: Organisation och deltagande i SIETAR Forum 2010, titel: ”Mångfald som resurs? Världar i förändring: Att förstå, bevara och gestalta mångfald”
 • Höst 2010: Innovation i svensk HR, Diskussionskrets Human Resources i Svenska Handelskammaren
 • Höst 2011: Swedish Entrepreneurship, Svenska Handelskammaren
 • Februari 2013 – februari 2014: Utbildning till „Systemisk organisationsutvecklare på IOS – Institut für Organisationsentwicklung & Systemische Beratung Prof. Schley & Partner GmbH, Hamburg
 • Oktober 2014: Systemisk visualisering, SIETAR Deutschland e.V.
 • Februari 2015: (Inter-)kulturellt nytänkande. ”Fuzzy concepts” och dess omsättning vid interkulturell coachning, SIETAR-Webinar
 • April 2015: Leda internationella virtuella team framgångsrikt - Vägen till interkulturell teamkultur, SIETAR Nord med Ilvy Intercultural HR
 • Mai 2015: Situational Leadership: Why you should treat each team member differently, Webinar med Gary Thomas, Assist International HR
 • November 2015: Change Congress 2015. Lost in Change? Effektiva förändringsstrategier i en dynamisk värld – Future Organization – Future Mindset – Future Customer – Future Culture, Handelsblatt FACHMEDIEN
 • Februari 2016: SIETAR Forum 2016: Kultur – Konflikt – Kooperation, Interkulturella utmaningar SIETAR Germany
 • Sedan Mai 2017: Certifikatsstudium ”Affärspsykologi kompakt”, AKAD University
 • Februari 2018: Certifiering som interkulturell coach vid Osnabrück universitet, institutet för psykologi
 • April 2018: Lösningsfokuserad teamcoaching. SIETAR Deutschland e.V.

 Reinbek, januari 2019