Interkulturell träning för Skandinavien / Interkulturell coaching/coachning för Skandinavien

Såväl de skandinaviska affärskulturerna som den tyska affärskulturen är internationellt sett framgångsrika. Men vägen till framgång är olika på grund av olika kulturella präglingar.

Om man i det skandinaviskt-tyska samarbetet inte förstår vad som är annorlunda och varför det är så är det tyvärr mycket vanligt att det uppstår missförstånd, att samarbetet inte fungerar friktionsfritt och att det slutligen kan leda till att samarbetet avbryts.

Interkulturell kompetens för Skandinavien ger dig nyckeln till framgång.

Målet med en interkulturell träning för Skandinavien
Målet med en interkulturell coaching/coachning för Skandinavien

Tyskar lär känna de olika skandinaviska kulturerna – det som finns ”under ytan”. Samtidigt reflekterar deltagarna över sina egna tänke- och handlingsmönster och kan därför komma fram till helt nya synvinklar

Så kan deltagarna

 • samarbeta friktionsfritt i och med skandinaviskt-tyska team
 • få en friktionsfri interkulturell kommunikation (även med andera kulturer)
 • leda (interkulturella) projekt friktionsfritt och framgångsrikt
 • fatta de rätta besluten för den skandinaviska marknaden
 • förhandla framgångsrikt med (de olika) skandinaver
 • kommunicera framgångsrikt med skandinaviska medarbetare, kunder och affärspartners
 • få nya synvinklar och nya lösningsansatser
 • upptäcka konflikter i god tid och finna passande lösningar
 • undvika respektive minska ”kulturkrockar”
 • förebygga felinvesteringar.

Målgrupp för en interkulturell träning för Skandinavien

En interkulturell träning för Skandinavien är främst tänkt för tyskar men även för svenskar, norrmän och danskar eller blandade grupper som ska samarbeta med andra skandinaver, eller för tyskar som ska flytta till Skandinavien för att arbeta där. Träningen blir då till en förberedelsekurs för Skandinavien.

I en interkulturell träning för Skandinavien deltar upp till 12 personer.

Målgrupp för en interkulturell coaching/coachning för Skandinavien

En interkulturell coaching/coachning för Skandinavien är främst tänkt för en person som vill dryfta frågor individuellt om den skandinaviska marknaden eller som vill förbereda sig individuellt på en flyttning till Skandinavien (förberedelsekurs för Skandinavien) för att arbeta där.

Innehåll i en interkulturell träning för Skandinavien
Innehåll i en interkulturell coaching/coachning för Skandinavien

En interkulturell workshop för Skandinavien respektive en interkulturell coaching/coachning för Skandinavien hjälper deltagarna att förstå hur de själva är kulturellt präglade och vad detta betyder för det egna arbetssättet, det egna tänke- och handlingsmönstret.

Deltagarna lär sig skandinavernas olika kulturella prägling och kan jämföra den med den egna. I helhetssyn lär de sig att förstå de olika skandinaviska arbetssätten och de skandinaviska tänke- och handlingsmönsterna, de skandinaviska världs- och människobilderna.

Innehåll i en interkulturell träning för Skandinavien respektive en interkulturell coaching/coachning för Skandinavien kommer att diskuteras med uppdragsgivaren och deltagarna. Vanligtvis får deltagarna en frågeblankett där de får ta upp individuella frågor som önskas.

En interkulturell träning för Skandinavien respektive en interkulturell coaching/coachning för Skandinavien kan t.ex. omfatta följande ämnen

 • folken och länderna
 • historia, näringsliv, samhälle och politik.

Deltagarna sensibiliseras för

 • de skandinaviska kulturerna samt för skandinaviska tänke- och handlingsmönsterna
 • hur de själva är kulturellt präglade
 • hur interkulturell kommunikation kan utvecklas
 • vilka processer som kan uppstå i interkulturellt samarbete.

De upplever själva vad kulturella aspekter har för följder för

 • iakttagelseförmågan, tänkesätt, känslor och beteende
 • bedömning och tolkning av signaler och situationer
 • (interkulturell) kommunikation (möten, presentationer, feedback, utvecklingssamtal osv.)
 • ledarskap och hierarkier
 • förhandlingar
 • teamarbete
 • beslutsfattning
 • projektmanagement
 • hantering av konflikter, konfliktmanagement
 • organisation
 • marknadsföring
 • förväntningar på företag.

I själva träningen lär sig deltagarna

 • att gå till väga på lämpligt sätt i och i samarbete med interkulturella team (ledarskap, kommunikation, förhandlingar, osv.)
 • att upptäcka och att undvika eventuella konflikter
 • kreativt handskas med olika lösningsansatser
 • vett och etikett i interkulturella sammanhang
 • small talk och tabu-ämnen
 • Do’s and Don’ts för att undvika att trampa i klaveret

Metoder i en interkulturell träning för Skandinavien
Metoder i en interkulturell coaching/coachning för Skandinavien

Träning, coachning och workshopar rättar sig efter uppdragsgivarens mål. Undervisningen gestaltas med helhetssyn, omväxlande och i samspel med deltagarna så att de själva upplever de olika synvinklarna, tänkesätten och handlingsmönsterna och så att de själva kommer fram till nya, spännande kunskaper.

Metoderna är omväxlande, interaktiva och varieras med

 • individuella uppgifter
 • övningar i små grupper
 • utbyte av erfarenheter
 • korta föreläsningar
 • gruppdiskussioner
 • best practice och fallstudier
 • små test
 • rollspel
 • simulationer samt
 • analyser av videosekvenser

När rekommenderas en interkulturell träning för Skandinavien?
När rekommenderas en interkulturell coaching/coachning för Skandinavien?

En interkulturell träning för Skandinavien respektive en interkulturell coaching/coachning för Skandinavien rekommenderas speciellt när du som tysk, dansk, norrman eller svensk vill samarbeta med Skandinavien och (andra) skandinaver – framgångsrikt och på lång sikt. Men speciellt

 • innan du startar företag på den skandinaviska marknaden
 • innan eller när du ska köpa ett skandinaviskt företag
 • när du samarbetar med skandinaver i projekt
 • när ett tyskt företag fusionerar med ett skandinaviskt
 • när förändringsprocesser påbörjas och ska utvecklas på ett hållbart sätt
 • innan du ska börja arbeta i Skandinavien eller med (andra) skandinaver
 • innan du ska arbeta i eller samarbeta med ett skandinaviskt-tyskt team
 • som integrationshjälp medan du sätter dig in i ditt nya jobb i Skandinavien
 • när du börjar få känslan att den interkulturella kommunikationen inte är friktionsfri
 • när du tror en konflikt börjar pyra
 • för dig och ditt företag när du ska flytta till Skandinavien för att arbeta där
 • för din partner och din familj som ska följa med dig till utlandet
 • för dig som har nyckelfunktion på företaget så att du tar vara på potentialen som finns i internationella team.

Coach för en interkulturell träning/coaching för Skandinavien

Uta Schulz, SveTys - Interkulturellt ledarskap