(Interkulturell) storgruppsmoderation

Storgruppsmoderation betyder att arbeta ”med hela systemet i rummet”. Det vill säga hela eller stora delar av avdelningen, projektgruppen eller av företaget deltar aktivt i mötet för att utveckla nya idéer eller lösningsansatser. Så blir ”berörda till aktiva parter”.

(Interkulturell) storgruppsmoderationens mål

Att inkludera och involvera alla berörda parter rekommenderas speciellt för komplexa projekt, för förändringsprocesser, framtidsplanering och -gestaltning, vid sammanslagningar och strukturförändringar.

Konsensus och delaktighet i beslut är vanligare i Sverige än i andra kulturer. Därför är det speciellt viktigt i interkulturella team att medvetet involvera alla för att få snabba och hållbara resultat och för att utnyttja potentialen i de olika affärskulturerna.

(Interkulturell) storgruppsmoderation kan omfatta grupper mellan tjugo och flera hundra personer och

 • använder och förmedlar de ”kollektiva kunskaperna” som finns i en avdelning, en projektgrupp eller i ett företag. Inom väldigt kort tid samlas idéer från olika synvinklar, fackområden, erfarenheter och kulturer.
 • utarbetar nya och hållbara visioner, strategier och lösningar inom väldigt kort tid även för komplexa projekt, omstruktureringar och förändringsprocesser
 • avkortar implementeringsfasen för omstruktureringar och förändringsprocesser
 • höjer acceptansen för omstruktureringar och förändringsprocesser eftersom ”berörda blir till aktiva parter”
 • stöder dig i förändringsledningen
 • minskar motståndet mot förändringar
 • stöder change management eller förändringsmanagement
 • främjar kontinuerliga förbättringar
 • interkulturell storgruppsmoderation öppnar horisonten utöver de ”nationella kollektiva kunskaperna” och ger även internationella och interkulturella impulser för förändringsprocesser och omstruktureringar.

Innehåll i (interkulturell) storgruppsmoderation

Innehåll och individuella mål i (interkulturell) storgruppsmoderation utvecklas och samordnas alltid individuellt med uppdragsgivaren och eventuellt med assisterande coachar.

Storgruppsmetodik

Storgruppsmetodik involverar ”alla berörda” och arbetar med tjugo till flera hundra deltagare samtidigt. Vilken storgruppsmetod som används beror på ämne, mål och gruppens storlek. Moderatorn följer, stöder och främjar processen metodiskt. Är det internationella grupper främjar moderatorn dessutom det interkulturella samarbetet för att använda de olika kulturella lösningar och potentialer.

Som ”klassisk” storgruppsmetodik gäller

 • Open Space
 • World Café och
 • Framtidsverkstaden.

Metoderna kan användas i sina klassiska former eller varieras och kombineras beroende på vilka mål som skall uppnås. Har du och ditt företag speciella behov planerar, utvecklar och genomför SveTys – Uta Schulz också individuellt skräddarsydda format för just ditt företags ändamål.

När rekommenderas (interkulturell) storgruppsmetodik?

(Interkulturell) storgruppsmetodik rekommenderas speciellt

 • för omfattande (internationella) förändringar, snabba resultat, kontinuerliga förbättringar och/eller för att utveckla visioner speciellt när olika nationer är involverade
 • för att utveckla strategier och mål för en (internationell) organisation
 • för att medvetet gestalta och implementera en gemensam värdegrund speciellt när olika nationella kulturer är involverade
 • när idéer ska samlas och omsättas i (internationella) program
 • för att utveckla framtiden och ta med alla på tåget från början
 • för att ”mobilisera” och förknippa medarbetarnas energi, kunskaper och erfarenheter

Trainer/Moderator

Uta Schulz, SveTys – Interkulturellt ledarskap