Interkulturell träning för Sverige / Interkulturell coaching/coachning för Sverige

Såväl den svenska som den tyska affärskulturen är internationellt sett framgångsrika. Men vägen till framgång är olika på grund av olika kulturella präglingar.

Om man i det tysk-svenska, dansk-svenska och norsk-svenska samarbetet inte förstår vad som är annorlunda och varför det är så är det tyvärr mycket vanligt att det uppstår missförstånd, att samarbetet inte fungerar friktionsfritt och att det slutligen kan leda till att samarbetet avbryts.

Interkulturell kompetens för Sverige ger deltagarna nyckeln till framgång.

Målet med en interkulturell träning för Sverige
Målet med en interkulturell coaching/coachning för Sverige

Tyskar, danskar och norrmän lär känna den svenska kulturen – det som finns ”under ytan”. Samtidigt reflekterar deltagarna över sina egna tänke- och handlingsmönster och kan därför komma fram till helt nya synvinklar

Så kan deltagarna

 • samarbeta friktionsfritt i och med svensk-tysk-skandinaviska team
 • få en friktionsfri interkulturell kommunikation (även med andera kulturer)
 • leda (interkulturella) projekt friktionsfritt och framgångsrikt
 • fatta de rätta besluten för den svenska marknaden
 • förhandla framgångsrikt med svenskar
 • kommunicera framgångsrikt med svenska medarbetare, kunder och affärspartners
 • få nya synvinklar och nya lösningsansatser
 • upptäcka konflikter i god tid och finna passande lösningar
 • undvika respektive minska ”kulturkrockar”
 • förebygga felinvesteringar.

Målgrupp för en interkulturell träning för Sverige

En interkulturell träning för Sverige är främst tänkt för tyskar men även för danskar och norrmän eller blandade grupper som ska samarbeta med svenskar eller som ska flytta till Sverige för att arbeta där. Träningen blir till en förberedelsekurs för Sverige.

I en interkulturell träning för Sverige deltar upp till 12 personer.

Målgrupp för en interkulturell coaching/coachning för Sverige

En interkulturell coaching/coachning för Sverige är främst tänkt för en person som vill dryfta frågor individuellt om den svenska marknaden eller som vill förbereda sig individuellt på en flyttning till Sverige (förberedelsekurs för Sverige) för att arbeta där.

Innehåll i en interkulturell träning för Sverige
Innehåll i en interkulturell coaching/coachning för Sverige

En interkulturell workshop för Sverige respektive en interkulturell coaching/coachning för Sverige hjälper deltagarna att förstå hur de själva är kulturellt präglade och vad detta betyder för det egna arbetssättet, det egna tänke- och handlingsmönstret.

Deltagarna lär sig svenskarnas kulturella prägling och kan jämföra den med den egna. I helhetssyn lär de sig att förstå det svenska arbetssättet och de svenska tänke- och handlingsmönster, den svenska världs- och människobilden.

Innehåll i en interkulturell träning för Sverige respektive en interkulturell coaching/coachning för Sverige kommer att diskuteras med uppdragsgivaren och deltagarna. Vanligtvis får deltagarna en frågeblankett där de får ta upp individuella frågor som önskas.

En interkulturell träning för Sverige respektive en interkulturell coaching/coachning för Sverige kan t.ex. omfatta följande ämnen

 • folk och land
 • historia, näringsliv, samhälle och politik.

Deltagarna sensibiliseras för

 • den svenska kulturen samt för svenska tänke- och handlingsmönster
 • hur de själva är kulturellt präglade
 • hur interkulturell kommunikation kan utvecklas
 • vilka processer som kan uppstå i interkulturellt samarbete.

De upplever själva vad kulturella aspekter har för följder för

 • iakttagelseförmågan, tänkesätt, känslor och beteende
 • bedömning och tolkning av signaler och situationer
 • (interkulturell) kommunikation (möten, presentationer, feedback, utvecklingssamtal osv.)
 • ledarskap och hierarkier
 • förhandlingar
 • teamarbete
 • beslutsfattning
 • projektmanagement
 • hantering av konflikter, konfliktmanagement
 • organisation
 • marknadsföring
 • förväntningar på företag.

I själva träningen lär sig deltagarna

 • att gå till väga på lämpligt sätt i och i samarbete med interkulturella team (ledarskap, kommunikation, förhandlingar, osv.)
 • att upptäcka och att undvika eventuella konflikter
 • kreativt handskas med olika lösningsansatser
 • vett och etikett i interkulturella sammanhang
 • small talk och tabu-ämnen
 • Do’s and Don’ts för att undvika att trampa i klaveret

Metoder i en interkulturell träning för Sverige
Metoder i en interkulturell coaching/coachning för Sverige

Träning, coachning och workshopar rättar sig efter uppdragsgivarens mål. Undervisningen gestaltas med helhetssyn, omväxlande och i samspel med deltagarna så att de själva upplever de olika synvinklarna, tänkesätten och handlingsmönsterna och så att de själva kommer fram till nya, spännande kunskaper.

Metoderna är omväxlande, interaktiva och varieras med

 • individuella uppgifter
 • övningar i små grupper
 • utbyte av erfarenheter
 • korta föreläsningar
 • gruppdiskussioner
 • best practice och fallstudier
 • små test
 • rollspel
 • simulationer samt
 • analyser av videosekvenser

och kan kompletteras med en kort språkträning i svenska för nybörjare.

När rekommenderas en interkulturell träning för Sverige?
När rekommenderas en interkulturell coaching/coachning för Sverige?

En interkulturell träning för Sverige respektive en interkulturell coaching/coachning för Sverige rekommenderas speciellt när du som tysk, dansk eller norrman vill samarbeta med Sverige och svenskar framgångsrikt och på lång sikt. Men speciellt

 • innan du startar företag på den svenska marknaden
 • innan eller när du ska köpa ett svenskt företag
 • när du samarbetar med svenskar i projekt
 • när ett svenskt företag fusionerar med ett tyskt, danskt eller norskt
 • när förändringsprocesser påbörjas och ska utvecklas på ett hållbart sätt
 • innan du ska börja arbeta i Sverige eller med svenskar
 • innan du ska arbeta i eller samarbeta med ett svenskt-tyskt eller svenskt-danskt, svenskt-norskt team
 • som integrationshjälp medan du sätter dig in i ditt nya jobb i Sverige
 • när du börjar få känslan att den interkulturella kommunikationen inte är friktionsfri
 • när du tror en konflikt börjar pyra
 • för dig och ditt företag när du ska flytta till Sverige för att arbeta där
 • för din partner och din familj som ska följa med dig till utlandet
 • för dig som har nyckelfunktion på företaget så att du tar vara på potentialen som finns i internationella team.

Coach för en interkulturell träning/coaching för Sverige

Uta Schulz, SveTys – Interkulturellt ledarskap