Tolkning

Det finns vissa situationer där kommunikationen på engelska är obekväm. SveTys tolkar för dig, dina kunder och leverantörer från svenska till tyska och från tyska till svenska.

Anledningar

SveTys tolkar för dig t.ex.

  • på mässor
  • på konferenser
  • på förhandlingar
  • på föredrag
  • i diskussioner.