Interkulturell träning för Tyskland / Interkulturell coaching/coachning för Tyskland

Såväl de skandinaviska affärskulturerna som den tyska affärskulturen är internationellt sett framgångsrika. Men vägen till framgång är olika på grund av olika kulturella präglingar.

Om man i det tysk-danska, tysk-norska och tysk-svenska samarbetet inte förstår vad som är annorlunda och varför det är så är det tyvärr mycket vanligt att det uppstår missförstånd, att samarbetet inte fungerar friktionsfritt och att det slutligen kan leda till att samarbetet avbryts.

Interkulturell kompetens för Danmark ger deltagarna nyckeln till framgång.

Målet med en interkulturell träning för Tyskland
Målet med en interkulturell coaching/coachning för Tyskland

Danskar, norrmän och svenskar lär känna den tyska kulturen – det som finns ”under ytan”. Samtidigt reflekterar deltagarna över sina egna tänke- och handlingsmönster och kan därför komma fram till helt nya synvinklar

Så kan deltagarna

 • samarbeta friktionsfritt i och med tyskt-skandinaviska team
 • få en friktionsfri interkulturell kommunikation (även med andera kulturer)
 • leda (interkulturella) projekt friktionsfritt och framgångsrikt
 • fatta de rätta besluten för den tyska marknaden
 • förhandla framgångsrikt med tyskar
 • kommunicera framgångsrikt med tyska medarbetare, kunder och affärspartners
 • få nya synvinklar och nya lösningsansatser
 • upptäcka konflikter i god tid och finna passande lösningar
 • undvika respektive minska ”kulturkrockar”
 • förebygga felinvesteringar.

Målgrupp för en interkulturell träning för Tyskland

En interkulturell träning för Tyskland är främst tänkt för skandinaver som ska samarbeta med tyskar eller som ska flytta till Tyskland för att arbeta där. Träningen blir till en förberedelsekurs för Tyskland.

I en interkulturell träning för Tyskland deltar upp till 12 personer.

Målgrupp för en interkulturell coaching/coachning för Tyskland

En interkulturell coaching/coachning för Tyskland är främst tänkt för en person som vill dryfta frågor individuellt om den tyska marknaden eller som vill förbereda sig individuellt på en flyttning till Tyskland (förberedelsekurs för Tyskland) för att arbeta där.

Innehåll i en interkulturell träning för Tyskland

Innehåll i en interkulturell coaching/coachning för Tyskland

En interkulturell workshop för Tyskland respektive en interkulturell coaching/coachning för Tyskland hjälper deltagarna att förstå hur de själva är kulturellt präglade och vad detta betyder för det egna arbetssättet, det egna tänke- och handlingsmönstret.

Deltagarna lär sig tyskarnas kulturella prägling och kan jämföra den med den egna. I helhetssyn lär de sig att förstå det tyska arbetssättet och de tyska tänke- och handlingsmönster, den tyska världs- och människobilden.

Innehåll i en interkulturell träning för Tyskland respektive en interkulturell coaching/coachning för Tyskland kommer att diskuteras med uppdragsgivaren och deltagarna. Vanligtvis får deltagarna en frågeblankett där de får ta upp individuella frågor som önskas.

En interkulturell träning för Tyskland respektive en interkulturell coaching/coachning för Tyskland kan t.ex. omfatta följande ämnen

 • folk och land
 • historia, näringsliv, samhälle och politik.

Deltagarna sensibiliseras för

 • den tyska kulturen samt för tyska tänke- och handlingsmönster
 • hur de själva är kulturellt präglade
 • hur interkulturell kommunikation kan utvecklas
 • vilka processer som kan uppstå i interkulturellt samarbete.

De upplever själva vad kulturella aspekter har för följder för

 • iakttagelseförmågan, tänkesätt, känslor och beteende
 • bedömning och tolkning av signaler och situationer
 • (interkulturell) kommunikation (möten, presentationer, feedback, utvecklingssamtal osv.)
 • ledarskap och hierarkier
 • förhandlingar
 • teamarbete
 • beslutsfattning
 • projektmanagement
 • hantering av konflikter, konfliktmanagement
 • organisation
 • marknadsföring
 • förväntningar på företag.

I själva träningen lär sig deltagarna

 • att gå till väga på lämpligt sätt i och i samarbete med interkulturella team (ledarskap, kommunikation, förhandlingar, osv.)
 • att upptäcka och att undvika eventuella konflikter
 • kreativt handskas med olika lösningsansatser
 • vett och etikett i interkulturella sammanhang
 • small talk och tabu-ämnen
 • Do’s and Don’ts för att undvika att trampa i klaveret

Metoder i en interkulturell träning för Tyskland
Metoder i en interkulturell coaching/coachning för Tyskland

Träning, coachning och workshopar rättar sig efter uppdragsgivarens mål. Undervisningen gestaltas med helhetssyn, omväxlande och i samspel med deltagarna så att de själva upplever de olika synvinklarna, tänkesätten och handlingsmönsterna och så att de själva kommer fram till nya, spännande kunskaper.

Metoderna är omväxlande, interaktiva och varieras med

 • individuella uppgifter
 • övningar i små grupper
 • utbyte av erfarenheter
 • korta föreläsningar
 • gruppdiskussioner
 • best practice och fallstudier
 • små test
 • rollspel
 • simulationer samt
 • analyser av videosekvenser

När rekommenderas en interkulturell träning för Tyskland?
När rekommenderas en interkulturell coaching/coachning för Tyskland?

En interkulturell träning för Tyskland respektive en interkulturell coaching/coachning för Tyskland rekommenderas speciellt när du som dansk, norrman eller svensk vill samarbeta med Tyskland och tyskar framgångsrikt och på lång sikt. Men speciellt

 • innan du startar företag på den tyska marknaden
 • innan eller när du ska köpa ett tyskt företag
 • när du samarbetar med tyskar i projekt
 • när ett tyskt företag fusionerar med ett danskt, norskt eller svenskt
 • när förändringsprocesser påbörjas och ska utvecklas på ett hållbart sätt
 • innan du ska börja arbeta i Tyskland eller med tyskar
 • innan du ska arbeta i eller samarbeta med ett tyskt-danskt, tyskt-norskt eller tyskt-svenskt, team
 • som integrationshjälp medan du sätter dig in i ditt nya jobb i Tyskland
 • när du börjar få känslan att den interkulturella kommunikationen inte är friktionsfri
 • när du tror en konflikt börjar pyra
 • för dig och ditt företag när du ska flytta till Tyskland för att arbeta där
 • för din partner och din familj som ska följa med dig till utlandet
 • för dig som har nyckelfunktion på företaget så att du tar vara på potentialen som finns i internationella team.

Coach för en interkulturell träning/coaching för Tyskland

Uta Schulz, SveTys - Interkulturellt ledarskap