Geschäftskultur Schweden kompakt

En kompakt tysk handbok om svensk affärskultur

Utgiven av CONBOOK förlaget i Meerbusch

Den här lilla handboken ”Geschäftskultur Schweden kompakt”[= Affärskultur i Sverige kompakt] är skriven på tyska och riktar sig främst till tyskspråkiga företagare, frilansare och anställda som (vill) samarbeta(r) med Sverige och svenskar. Den ger en djup och omfattande insyn i den svenska affärskulturen och ger den know-how som behövs för en framgångsrik och smidig samverkan mellan svenskar och tyskar.

Tyskar får oftast intrycket av att svenska affärspartners är öppna, vänliga och okomplicerade – åtminstone vid första ögonkastet. Men sedan brukar de börja undra t.ex. varför ”svenskarna” inte kommer igång med att signerar kontraktet som ”tyskarna” trodde var avgjort eller varför de inte verkar hålla sig till det som avtalats.

Handledningen ”Geschäftskultur Schweden kompakt” förklarar bakgrund och sammanhang och ger praktiska, användbara tips t.ex. hur man som ”tysk” bör skönja, tolka och handskas med den indirekta svenska kommunikationen. Dessa kunskaper är förutsättningen för ett friktionsfritt samarbete och framgångsrika interkulturella affärsrelationer. Med denna lektyr kan läsaren även lära sig interkulturellt ledarskap på ett sätt som ger fördelar även på andra marknader – inte bara den svenska marknaden.

Det här säger de första läsarna om boken ”Geschäftskultur Schweden kompakt”

”Den här boken är värd att läsa – inte bara för dem som har eller söker affärskontakter till Sverige.”
(rainerklute.de)

„Uta Schulz belyser typiskt underskattade skillnader mellan svensk och tysk affärskultur på ett professionellt och praktiskt användbart sätt. Det spelar ingen roll om det handlar om möten, förhandlingar eller privata besök: det finns inte någon sida utan aha-upplevelse och värdefulla tips. Det blir helt tydligt att svenskarna är framgångsrika på ett helt annat sätt än tyskarna. Har man förstått varför kan det bli ett fantastiskt samarbete. Har man inte förstått blir det problem eller förluster. Facit: Den här boken är fr o m nu ett måste för alla (tyskar) som vill ha yrkesmässig framgång i Sverige.”
(Peter Marx, Schweden aktuell – Svenska Handelskammarens magasin)

”Efter att ha läst denna underhållande handbok kan du [som tysk] lätt undvika kulturella fällor. Det blir enkelt att samla pluspoäng hos svenska affärspartners gällande umgängesformer, kultur och allt man bör veta om landet. En verklig hjälp för att komma igång i svenskarnas affärsvärld.”
(Gerald Grusser, Svensk honorärkonsul i tyska delstaten Thüringen)

Boken kan köpas direkt på CONBOOK förlaget eller överallt där man kan handla [tyskspråkiga] böcker.

Uta Schulz
Geschäftskultur Schweden kompakt
CONBOOK Verlag
ISBN 978-3-943176-65-0
11,95 €