Interkulturell kommunikation och interkulturell kompetens ger dig framgång

Näringslivet och marknaderna globaliseras allt mer. Därför träffas människor från olika kulturer dagligen. Deras beteende präglas mer eller mindre medvetet av deras egen kultur. Känner man inte till sina affärspartners kulturella prägling kan man lätt missförstå eller missuppfatta varandra och man uppnår inte den framgång man eftersträvat i mötet eller förhandlingen.

En första blick på Tyskland och de skandinaviska länderna skulle lätt kunna leda till den falska slutsatsen, att det inte finns så stora kulturella skillnader i affärslivet mellan dessa länder: Tyskland och Skandinavien ligger ju så nära varandra. Om man inte undanröjer denna felbedömning kan man lätt missa företagsmål och strategier.

SveTys Uta Schulz har kompetensen att märka tillsammans med dig skillnaderna mellan de skandinaviska kulturerna och den tyska kulturen. Vi upptäcker styrkorna i de olika kulturerna och utvecklar nya möjligheter och synvinklar för att kunna utnyttja potentialen.

Du och ditt företag uppträder på ett passande sätt på den tyska marknaden. Så gör du ett förtroget och pålitligt intryck både för tyska medarbetare och (potentiella) kunder. Den nya, tyska marknaden blir till ”din marknad”, din kommunikation blir autentisk och framgångsrik. Så får du ett försprång framför dina konkurrenter.

För att göra dina medarbetare bättre i interkulturell kompetens och interkulturell kommunikation erbjuder SveTys Uta Schulz t.ex.