Organisationer

VUCA världen är här. VUCA står för de engelska begreppen ”volatility”, ”uncertainty”, ”complexity” och ”ambiguity” alltså instabilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet. Så som världen ser ut idag – den förändras fort och vi vet inte vart resan går.

Våra produkter, tjänster, kunder och marknader är mångfaldiga och lika individuellt, flexibelt och kreativt bör vi organisera våra processer, arbetssätt och organisationsformer. Bara så kan vi utveckla hållbara lösningar för företaget, medarbetarna och kunderna.

Uta Schulz – SveTys hjälper med glimten i ögat till att upptäcka nya horisonter i organisationsutvecklingen, ”kittlar fram” nya och kreativa lösningsmetoder och stöder organisationer att testa och etablera nya organisationsformer och kommunikationsvägar. Genom sin yrkeserfarenhet i Danmark, Norge, Sverige och Tyskland kan hon ge impulser och inspiration att utforska nya vägar som passar just din organisation – eftersom rätt lösning ser annorlunda ut för varje organisation.

Öppna situationer är en möjlighet
Öppna situationer är en möjlighet
Organisationer