Team

Det moderna arbetslivet är otänkbart utan team – och alla vet att team inte alltid är effektiva. Det spelar ingen roll om det är internationella eller nationella team. Det gäller att individerna tar ansvar gemensamt och individuellt, att de arbetar engagerat och målmedvetet, stödjer varandra och hjälps åt. Och så får arbetet gärna vara roligt också. Men hur får man olika personligheter till att dra åt samma håll?

Uta Schulz – SveTys har stor erfarenhet av teamarbete på svenskt, danskt, norskt och tyskt sätt och drar nytta av deras potential och styrkor. Hon får (interkulturella) team till att reflektera, formulera och komma överens över vad som behövs för att arbetet ska vara effektivt – och roligt. Hållbar teambildning som är processorienterad för att skapa högpresterande team.

Teamwork. Effektivt arbete som är roligt
Teamwork. Effektivt arbete som är roligt
Team